مشخصات فردی
نام:رویــآ
تاریخ تولد:1 آذر 1377
جنسیت:زن - متاهل
محل سکونت:Iran - zanjan
درباره من:لَجــباز ُ یه دنده ، دلسوز همسرش ، دوست داشتــنی ، کـَـد بانو ، مهربون خــآنوم ِ یه آقایی کــه خیلی مــآهه ، آقاست ،27سالشه ، سال90مـُـهندسیشو گرفتــه و آرزو داره خانومــش مُـعلم شه :ـ)
مشخصات تماس
ایمیل:royabagheri67@yahoo.com
حرفه
شغل:مُــحَصل
علایق
علایق:زبـــآכּ انــگــلیســـے * مــُشـآعره * حــآفــظ و فــردوســـے *
شهریـآر* حــسین مُـــنزوے*ڪوروش ڪـبیر*تـآریخ*نــِــت *
آشــپزے و تزئیـכּ و ســُفره آرایے * مهموכּ נارے *مــآدر شــُدכּ*
بچـــﮧ ے נخــتر
عاشقتم زهره جوووووووونم!
کتابهای مورد علاقه:تــآریـــخـــے : سینوهــﮧ / ایراכּ جـآویـــנ / ڪوروش ڪــبیر

رمــآכּ هــآے هَُــمـآ پور اصفهــآنـــے
/ بــگذاریــנ נر آغوش او بمــیرم
/ عـروس زلزلــﮧ
/عـآشق بوנیم
/پــسرכּ بـــَנ

زنــآכּ ونوســـے مــرנاכּ مــریخــے
موسیقی مورد علاقه:افـــشیـــכּ آذرے / نَــــسیم / خـــراطــهــآ / عـــلے عبدالمــآلڪـــے /